GOK Gidle
Najbliższe wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza na stałe formy zajęć:

 

poniedziałek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

wtorek godz. 15.00 - zajęcia wokalne

 

wtorek - piątek - godz. 16.00 zajęcia muzyczne

 

piątek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

 

08.08.2018r. - „ Dziecięcy raj” - zabawy animacyjne z grupą „ Kama” : godz. 10.00

boisko sportowe przy Urzędzie Gminy Gidle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także
Strona główna Urzędu Gminy Gidle
www.gidle.pl
Biuletyn informacji publicznej
www.bip.gidle.pl
Regulamin konkursu plastycznego


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Bombka z materiałów niekonwencjonalnych”

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach

Przedmiot konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej tematyką BOŻONARODZENIOWĄ. Prace mogą być wykonane z wszelkich dostępnych niekonwencjonalnych materiałów, stosowanych w sztuce.

Cele

-kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,
-rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia w formie plastycznej,
-promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,
-wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

Zasady uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do szkół, świetlic oraz podopiecznych zajęć plastycznych w GOK w Gidlach w następujących kategoriach wiekowych:

- kategoria I – DO 10 LAT

- kategoria II – OD 10 DO 15 LAT

- kategoria III – POWYŻEJ 15 LAT

 

Zasady regulaminowe

- technika wykonania prac jest dowolna.

- uczestnik konkursu może złożyć po jednej pracy reprezentując każdą z wymienionych placówek ( szkoła świetlica, GOK) – maksymalnie 3 prace.

- prace powinny zostać wykonane samodzielnie .

Termin

- prace muszą być opisane czytelnie na odwrocie (imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika, nazwą placówki.)

 

- termin składania prac- do 16 grudnia 2016r. do siedziby GOK w Gidlach.

 

Jury

- oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury.

- Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Wyniki konkursu

 

O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy oddzielnym pismem.

 

 

 

piątek, 02 grudnia 2016 08:59