GOK Gidle
Najbliższe wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza na stałe formy zajęć:

 

poniedziałek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

wtorek godz. 15.00 - zajęcia wokalne

 

wtorek - piątek - godz. 16.00 zajęcia muzyczne

 

piątek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

 

08.08.2018r. - „ Dziecięcy raj” - zabawy animacyjne z grupą „ Kama” : godz. 10.00

boisko sportowe przy Urzędzie Gminy Gidle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także
Strona główna Urzędu Gminy Gidle
www.gidle.pl
Biuletyn informacji publicznej
www.bip.gidle.pl
Regulamin konkursu fotograficznego " Najpiękniejsze kapliczki gminy Gidle"

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

" Najpiękniejsze kapliczki gminy Gidle".


 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Najpiękniejsze kapliczki Gminy Gidle”

 

§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach.

§ 2

Cel konkursu

- Promocja Gminy Gidle poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i

turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (w pierwszej edycji tematem są kapliczki) za pomocą fotografii.

- Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;

- Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Gminy;

- Opublikowanie najlepszych fotografii w wydaniu kalendarza o Gminie Gidle.

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca kapliczkę położoną na obszarze Gminy Gidle.

2. W konkursie mogą brać udział fotografie nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Gidle.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość fotografii- pod warunkiem, że każda z nich przedstawia inną kapliczkę.

 

 

 

§ 5

Zasady udziału w konkursie

 

1. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub dostarczyć je osobiście na dowolnym nośniku do siedziby GOK w Gidlach, ul. Pławińska 22. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwa placówki”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

2. Termin dostarczenia fotografii upływa w dn. 30.11.2016 r.

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach.

4. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną

zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym

pracom nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2016 wydanym przez GOK w Gidlach

3.O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo.

§ 7

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja

Regulaminu należy do Jury.

 

 

środa, 05 października 2016 06:59