GOK Gidle
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

GOK Gidle

Pierwszy obrazek

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

Nutkaaa

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle
Najbliższe wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza na stałe formy zajęć:

 

poniedziałek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

wtorek godz. 15.00 - zajęcia wokalne

 

wtorek - piątek - godz. 16.00 zajęcia muzyczne

 

piątek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

 

10.12.2018r. - Festiwal piosenki przedszkolnej "Brzdąc" - sala GOK godz. 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także
Strona główna Urzędu Gminy Gidle
www.gidle.pl
Biuletyn informacji publicznej
www.bip.gidle.pl
Regulamin konkursu plastycznego „Kapliczki przydrożne w Gminie Gidle”

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym " Kapliczki przydrożne w gminie Gidle" .

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kapliczki przydrożne w Gminie Gidle”

 

§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach.

§ 2

Cel konkursu

- rozbudzenie zainteresowania kulturą Gminy Gidle, rozwijanie kreatywności oraz aktywności twórczej uczniów.

- promocja Gminy Gidle poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i

turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (w pierwszej edycji tematem są kapliczki) za pomocą dowolnej techniki plastycznej;

- propagowanie piękna obiektów sakralnego kultu w Gminie Gidle poprzez wydanie kalendarza z nagrodzonymi pracami

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca kapliczkę położoną na obszarze Gminy Gidle, wykonana dowolną techniką.

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Gidle.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość prac plastycznych - pod warunkiem, że każda z nich przedstawia inną kapliczkę.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

 

1. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć pracę plastyczną do siedziby GOK w Gidlach, ul. Pławińska 22. Prace plastyczne prosimy opisać według szablonu: „tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwa placówki”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

2. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa w dn. 30.11.2016 r.

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach.

4. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną

zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym

pracom nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone prace plastyczne zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2016 wydanym przez GOK w Gidlach.

3.O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo.

§ 7

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja

Regulaminu należy do Jury.

 

środa, 05 października 2016 06:55