GOK Gidle
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

GOK Gidle

Pierwszy obrazek

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

Nutkaaa

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle

GOK Gidle GOK Gidle
Najbliższe wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach zaprasza na stałe formy zajęć:

 

poniedziałek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

wtorek godz. 15.00 - zajęcia wokalne

 

wtorek - piątek - godz. 16.00 zajęcia muzyczne

 

piątek - godz. 16.00 zajęcia plastyczne

 

22.06.2019r. - Gminna Noc Świętojańska - godz. 19.00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także
Strona główna Urzędu Gminy Gidle
www.gidle.pl
Biuletyn informacji publicznej
www.bip.gidle.pl
I Świętojański Festiwal Orkiestr Dętych w Pławnie

I ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL

ORKIESTR DĘTYCH

Pławno 2012

 Organizatorzy:

Pławińskie Towarzystwo Muzyczne, Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach, Gmina Gidle

Cele przeglądu:

 • prezentacja dorobku artystycznego orkiestr dętych
 • podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr
 • integracja środowisk muzycznych
 • upowszechnianie kultury muzycznej
 • prezentacja pracy dyrygentów jak i wymiana doświadczeń

 

 

Warunki uczestnictwa:

UWAGA!!! Dopuszcza się udział orkiestr z całej Polski. Maksymalna liczba Orkiestr biorących udział w Przeglądzie to 10 zespołów. O kwalifikacji do Przeglądu decyduje termin zgłoszenia!!!!!

- Każda z orkiestr zobowiązana jest do wykonania jednego utworu o tematyce ludowej, pozostałe utwory są dowolne. Czas programu koncertowego to 20 min.

 

- Orkiestra na czas prezentacji konkursowej udostępnia jury partytury, wyciągi bądź głosy dyrekcyjne wykonywanych utworów.

- Przesłanie na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2012 r. wypełnionej karty zgłoszenia.

 

 Postanowienia ogólne:

 1. Przegląd ma charakter konkursu. Odbędzie się w dniu 17.06.2012 r.
 2. Wszystkie orkiestry uczestniczące w konkursie obowiązuje terminowe stawienie się na przeglądzie. Organizator ustala kolejność przesłuchań konkursowych na podstawie liczebności orkiestr i terminu zgłoszenia.
 3. Orkiestry biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do udziału w przemarszu ulicami Pławna wykonując  jeden dowolny utwór marszowy, przemarsz nie jest oceniany.
 4. Za przestrzeganie zasad dyscypliny organizacyjnej przez orkiestrę i jej członków odpowiedzialny jest opiekun orkiestry i kapelmistrz.
 5. Organizator na czas konkursu zapewnia krzesła, pulpity, zestaw perkusyjny, scenę odpowiednio zabezpieczoną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 6. Każdemu muzykowi przysługuje jeden posiłek. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
 7. Przed prezentacją obowiązuje przedstawienie organizatorom wykazu tytułów utworów i ich kompozytorów w kolejności wykonania na scenie (do wykorzystania przez konferansjera).
 8. Jury i kryteria oceny:

8.1. Konkurs oceniany będzie poprzez jury powołane przez Organizatora.

8.2. Każda prezentacja oceniana jest według następujących kryteriów:

- intonacja

- technika i artykulacja

- zrównoważenie brzmienia orkiestry i plastyka gry

- rytmika

- interpretacja i poczucie stylu

- współpraca dyrygenta z orkiestrą

- dobór repertuaru, stopień trudności i poziom realizacji

- prezencja

- ogólny wyraz artystyczny

8.3. Jury zobligowane jest do podania punktacji w formie protokołu i oceny w dniu kończącym zmagania konkursowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 czerwca 2012 r. – pół godziny po zakończeniu przesłuchań konkursowych.

8.4. Decyzje jury są ostateczne.

 

9. Nagrody i wyróżnienia:

Zasady przyznawania miejsc we wszystkich kategoriach:

1. W Przeglądzie przyznane zostaną puchary i dyplomy za udział orkiestry.

2. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Przeglądzie orkiestra otrzyma dyplom oraz nagrodę finansową lub rzeczową.

 

10. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem na adres:

……………………………

11.Dyspozycje końcowe

 

W sytuacjach problematycznych Organizator rozstrzyga spory regulaminowe.

12.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:……………………………

 

Program przeglądu:

 

 1. Zbiórka orkiestr przy Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pławnie

godz. 13.15 przy ul. Częstochowska.

 1. Odprawa kapelmistrzów 13.30.
 2. Korowód - przemarsz orkiestr z placu przy Kościele przez rynek do stadionu sportowego w Pławnie 13.55 (trasa przemarszu zaznaczona na załączonej mapie) (czas przemarszu – 25 min.).
 • Wykonanie jednego dowolnego marsza przez każdą z orkiestr .

 

 1. Oficjalne otwarcie festiwalu godz. 14.00.
 • Prezentacje orkiestr.
 • Wręczenie nagród,
 • pucharów, upominków, dyplomów
 1. Oficjalne zakończenie ok. godz. 18.30.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Adres organizatorów:

Pławińskie Towarzystwo Muzyczne

Pławno Ul. Częstochowska 1

97-540 Gidle

NIP 7722340157

Gmina Gidle

Gidle ul. Pławińska 22

97-540 Gidle

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach

Gidle ul. Pławińska 22

97-540 Gidle


KARTA ZGŁOSZENIA

I ŚWIĘTOJAŃSKI PRZEGLĄD

ORKIESTR DĘTYCH

Pławno 2012

 

Orkiestra …………………………………………………………………….……………….

 

Imię i nazwisko prezesa orkiestry ……………...……………………………………………

 

Imię i nazwisko dyrygenta orkiestry.…………………………………………………………

 

Adres orkiestry do korespondencji................................................................................

 

………………………………………………...………………………………………………...

 

…………………………………………...……………………………………………………...

 

Telefon kontaktowy…...……………………………………………………………………….

 

E -mail ...……………………………………………………………………………………...

 

Liczba członków orkiestry (przedział wiekowy) ..…………………………………………..

 

Prezentowany repertuar ...……………………………………………………………………

 

…………………………………...……………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………………..………...

 

 

Informacje o orkiestrze………………………………………………..……………………...

 

………………………………………………………………………………………..………...

 

……………………………………………………………………………………..…………...

 

…………………………………………………………………………..……………………...

 

…………………………………………………………………………..……………………...

 

…………………………………………………………………………..……………………...

 

(Czytelny podpis)…………………………………...

 

środa, 21 marca 2012 08:53